01.11.2012_defectiverobot

By: loveseatstudio

ต.ค. 31 2012

หมวดหมู่: Uncategorized

ใส่ความเห็น

[1]
คุณเคยได้ยินเรื่องกฎหุ่นยนต์มั้ย? 

ที่ว่ามันมี 3 ข้อ
ข้อแรก “ห้ามทำร้ายมนุษย์”
ข้อที่สอง “ห้ามขัดคำสั่งมนุษย์”
ข้อที่สาม “ห้ามทำร้ายตัวเอง”
มี remark ตบท้ายว่าถ้าปฏิบัติแล้วขัดแย้งกัน
ให้เลือกปฏิบัติตามกฎข้อที่มาก่อน
(1 สำคัญกว่า 2, 2 สำคัญกว่า 3)

[2]
โอ๋รู้จักหุ่นยนต์อยู่ตัวนึง
มันถูกโปรแกรมให้ “เป็นตัวของตัวเอง”
เชื่อในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่เชื่อ 

ความฮาดอกแรกคือกฎข้อสองที่ถูกโปรแกรมลงในสมอง
กลับเป็นกฎบ้านๆ ที่ว่า “อย่าขัดคำสั่งของมนุษย์”
ความฮาที่ร้ายกาจกว่านั้นคือ ไม่มี remark ท้ายบท
ว่าถ้ากฎสองข้อขัดแย้งกัน จะให้ยึดข้อไหนเป็นหลัก

..มันขึ้น ERROR อยู่..

..
..

[3]
โอ๋เองก็มีช่วงเวลาที่รู้สึกตัวเองเป็นหุ่นยนต์ติงต๊อง
ที่ถูกโปรแกรมด้วยกฎสองข้อข้างบน
ทั้งที่อ่านยังไง ก็ขัดแย่งกัน..

ขึ้นกับสถานการณ์และอารมณ์ละมั้ง

Advertisements